Niepubliczne PRZEDSZKOLE I szkoła  Podstawowa Kopernik w Siedlcach

Dołącz do naszej szkoły i Przedszkola

Pierwsza alternatywna Szkoła i Przedszkole w Siedlcach 
Uczymy MYŚLENIA, nie odtwarzania.

co jest dla nas ważne ?

Świadomość siebie i innych

Rozwój praktycznych umiejętności pracy własnej i grupowej. Komunikacja i zarzadzanie czasem.

Odkrywanie świata

Każdy z nas aby coś zapamiętać długotrwale musi tego doświadczyć. Uważamy obserwację i podążanie za aktualnymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami każdego dziecka za podstawę do nauki i rozwoju.

Myślenie-nie odtwarzanie

W dzisiejszych czasach gdy internet jest wszechobecny, stratą czasu jest nauka odtwarzania i zapamiętywania faktów. Kreatywność i rozwój logiczno-dedukcyjny to podstawa aby dzieci mogły korzystać z dzisiejszych zasobów mądrze. 

Zmieniamy edukację.

Stworzyliśmy miejsce, gdzie każde dziecko ma rozwijać swoje zdolności i pasję. 

Niekonwencjonalnie i niebanalnie podchodzimy do procesu uczenia się

Bez dzwonków, bez schematów, bez granic dla nauki, z uśmiechem, energią i pomysłami. Tak wyobrażamy sobie edukację.

Czy nauczanie przez zadawanie jest potrzebne i efektywne? My twierdzimy, że nie! Zajęcia to dla nas eksperymentowanie, doświadczanie i samodzielne odkrywanie.

Matematyki zaczniemy uczyć podczas gotowania, a na polskim nudne wypracowanie zastąpimy tworzeniem scenariusza do filmu, który dzieci same za chwilę nagrają. Zamiast podręczników - doświadczenie.

Błąd to nie życiowa porażka, a jedynie konieczny etap w drodze po sukces. Każdy z nas może je popełniać.

Praca domowa to „lekcja odpowiedzialności i sumienności”, a nie chmura gradowa, która „wisi” nad dzieckiem i rodzicem.

"Klasa to nie ujednolicona wiekowo grupa dzieci, to zespół, w ramach którego dzieci tworzą projekty, rozwiązują zadania-wyzwania, a przede wszystkim uczą się od siebie nawzajem. Przerwa to nie tylko czas odpoczynku, ale i nawiązywania prawdziwych relacji koleżeńskich, to też moment, w którym niejednokrotnie rodzą się nadzwyczajne pomysły. Dzieci same dają nam znak, kiedy, gdzie i czego potrzebują. Naszą rolą jest właściwie te sygnały odczytywać."

inspiracja: www.nobell.edu.pl