Plan Dnia Przedszkola


7.30 - 8.15 - schodzenie się dzieci
8.15 - 8.45 - śniadanie
9.00 - 10.30 - praca własna na pomocach edukacyjnych
  • ćwiczenia praktyczne dnia codziennego;
  • kształcenie zmysłów, integracja sensoryczna
  • edukacja matematyczna;
  • edukacja językowa
  • edukacja przyrodnicza;
  • edukacja artystyczna

10.30 - 11.00 -  angielski
11.00 - 12.00 - zabawy i rekreacja na dworze
12.00 - 12.30 - obiad
12.30 - 14.30 - czas odpoczynku dla dzieci młodszych lub wyciszenia i pracy własnej dla dzieci starszych 
15.00  - podwieczorek
15.20 - 16.30 - czytanie książek, - odbieranie dzieci

co to jest praca własna?

To czas pracy z materiałem wg. Pedagogiki Mentessori oraz innych rozwijających pomocy edukacyjnych, doskonalenie umiejętności życia codziennego i rozwój według zainteresowań dziecka. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, twórczy i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. W tym czasie dzieci doświadczają wewnętrznej aktywności, mają szansę podejmować samodzielnie decyzje. Dzieci mogą swobodnie poruszać się po sali. Mają wolność wyboru materiału, z którym chcą pracować, miejsca, czasu jaki temu poświęcą oraz formy aktywności (czy będzie pracowało samo, czy zaprosi kogoś do współpracy). Nauczyciel pomaga w wyborze dzieciom, które nie potrafią jeszcze same zdecydować.

W czasie pracy własnej oprócz zdobywania umiejętności takich jak: czytanie czy liczenie, dzieci uczą się samodzielnie decydować, planować, współpracować z zespołem, przestrzegać społecznych reguł.