Plan Zajęc szkoły

Planowanie tygodnia

 • Tygodniowe tematy przewodnie
 • Cele i zadania dzienne i tygodniowe
 • Ilustrowanie zadań do wykonania na tablicy
 • Wykonywanie zadań w tempie dostosowanym do swoich możliwości.
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielem pod koniec tygodnia
 • Projekty i zadania oceniane w formie informacji zwrotnej
8.00-9.00          Zbiórka dzieci . Planowanie dnia. Zajęcia indywidualne.          
9.00-11.00        Zajęcia dydaktyczne z pracą własną. Prace projektowe.
10.00                  Drugie śniadanie
12.00- 13.0     Zabawy i eksploracja tematów na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje
                             przyrodnicze 
13.00-13.30     Obiad 
13.30-14.30      Praca Indywidualna
14.30- 15.30     Angielski (3 razy w tygodniu z Native Speakerem)
15.30-16.00      Podsumowanie dnia, dzielenie,
16.00-16.30
      Odbiór dzieci, zabawa własna. 

Dodatkowe zajęcia warsztatowe w cenie czesnego:
-Szachy
-Tańce
-Logopeda
-Eksperymenty Fizyczne
-Grafonotki czyli myślenie wizualne w edukacji
- Wyjścia do teatru 1 w miesiącu
- budowanie przestrzenne-  Lego Bricks 4 Kidz


Plan jest modyfikować w razie potrzeb dzieci,  rodziców i nauczycieli.
Godziny nie są sztywno trzymane. Jest to ramowy plan dnia. 


Podstawowe założenia metody prowadzenia zajęć 

inspirowane Planem Daltońskim oraz pedagogiką Montessori

 • Dzieci otrzymują pulę zadań na dany dzień/tydzień i same decydują kiedy i w jakiej kolejności je wykonają
 • Zadania są zróżnicowane pod względem formy i kształtowanej umiejętności np. czytanie, pisanie, a spójne pod względem tematu
 • Zadania dzieci wykonują same, w parach i grupach
 • Pomoc nauczyciela następuje po wcześniejszych próbach dziecka rozwiązania problemu z kolegami 
 • Nauczyciele pomagają dzieciom zastanowić się, co w danej lekcji było dla nich ważne, trudne, ciekawe lub zaskakujące – jest to element oceniania kształtującego
 • Dzieci skupiają się na tym, co już umieją (metoda zielonego ołówka); Próbują dostrzec i rozwijać swoje mocne strony
 • Dzieci mają jasno przedstawiony cel lekcji wraz z etapami jego osiągnięcia (“dywaniki”, które dzieci mogą zamalowywać po opanowaniu danej umiejętności), powinny wiedzieć do czego będą mogły wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lekcji
 • Nauczyciel wskazuje dzieciom materiały, z których powinny skorzystać oraz określa czas na wykonanie zadania
 • Dzieci powinny w miarę możliwości móc same sprawdzić swoje odpowiedzi
 • Dyskusja wśród dzieci na temat lekcji (w wytyczonych granicach) jest czymś naturalnym i pożądanym
 • Nauczyciel powinien poszukiwać sposobów, aby dzieci wykorzystywały i doskonaliły zdobytą wiedzę, np. urządzając wycieczkę do miejsca związanego z tematem lekcji, informując rodziców o tematach poruszanych na lekcjach, aby i oni mogli poruszać je z dzieckiem w domu, odwrócona lekcja, praca w grupach w formie stacji dydaktycznych
źródło: https://zakreconamama.pl/
„Prostota równa się piękności”
Bł. Edmund Bojanowski