Plan Zajęc szkoły

Planowanie tygodnia

 • Tygodniowe tematy przewodnie
 • Cele i zadania dzienne i tygodniowe
 • Wykonywanie zadań w tempie dostosowanym do swoich możliwości.
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielem pod koniec tygodnia
 • Projekty i zadania oceniane w formie informacji zwrotnej
8.00-9.00          Przychodzenie dzieci . Planowanie dnia. Zajęcia indywidualne.    
8.15- 8.45         Śniadanie     
9.00-12.00        Zajęcia dydaktyczne z pracą własną. Prace projektowe. Angielski
12.00-12.30      Obiad
12.30- 13.30     Zabawy i eksploracja tematów na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje
                             przyrodnicze 
13.30-15.30      Praca Indywidualna
15.30                  Podwieczorek
15.30-16.00      Podsumowanie dnia, dzielenie,
16.00-16.30
      Odbiór dzieci, zabawa własna. 


Plan modyfikujemy w razie potrzeb dzieci,  rodziców i nauczycieli.
Godziny nie są sztywno trzymane. Jest to ramowy plan dnia. 


Podstawowe założenia metody prowadzenia zajęć 

 • Dzieci codziennie uczestniczą w mini lekcjach wprowadzających w temat i zagadnienie. Z danego tematu otrzymują pulę zadań na dany dzień/tydzień i same decydują kiedy i w jakiej kolejności je wykonają. 
 • Zadania są zróżnicowane pod względem formy i kształtowanej umiejętności np. czytanie, pisanie, a spójne pod względem tematu
 • Zadania dzieci wykonują same, w parach i grupach.
 • Pomoc nauczyciela następuje po wcześniejszych próbach dziecka rozwiązania problemu z kolegami 
 • Nauczyciele pomagają dzieciom zastanowić się, co w danej lekcji było dla nich ważne, trudne, ciekawe lub zaskakujące – jest to element oceniania kształtującego
 • Dzieci skupiają się na tym, co już umieją (metoda zielonego ołówka); Próbują dostrzec i rozwijać swoje mocne strony
 • Dzieci mają jasno przedstawiony cel lekcji wraz z etapami jego osiągnięcia, powinny wiedzieć do czego będą mogły wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lekcji
 • Nauczyciel wskazuje dzieciom materiały, z których powinny skorzystać oraz określa czas na wykonanie zadania
 • Dzieci powinny w miarę możliwości móc same sprawdzić swoje odpowiedzi
 • Dyskusja wśród dzieci na temat lekcji (w wytyczonych granicach) jest czymś naturalnym i pożądanym
 • Poszukujemy sposobów, aby dzieci wykorzystywały i doskonaliły zdobytą wiedzę, np. urządzając wycieczkę do miejsca związanego z tematem lekcji.
„Prostota równa się piękności”
Bł. Edmund Bojanowski